Y tŷ

Cefn Caer

Mae Cefn Caer yn adeilad rhestredig gradd 2* ac yn Dŷ Neuadd Canoloesol Sy'n dyddio o gynfod cyn y 15 ganrif. Mae wedi'i leoli ym Mhennal, ger Machynlleth, Powys.

Mae'r Tŷ Neuadd hwn, sy'n sefyll ar fryncyn sy'n edrych dros bentref Pennal a'r cefn gwlad o'i amgylch, wedi cael ei adeiladu ar caer Rufeinig o'r ganrif gyntaf, mewn ardal sy'n gyforiog o hanes a llĕn gwerin hynafol.

Mae'r safle gwta 5 milltir o Fachynlleth a 7 Milltir o Aberdyfi, a gellir dod o hyd iddo wrth deithio ar yr A493 rhwng Machynlleth ac Aberdyfi.