Gwleddoedd Canoloesol

GwleddoeddGwleddoeddYn unol â'r arfer mewn tai neuadd o statws tebyg yn y Canol Oesoedd, byddai Cefn Caer wedi bod yn ganolfan bwysig i'r traddodiad o noddi beirdd - ac mae hynny'n parhau! Er mai dim ond lle i 30 o westeion gwleddoedd Canoloesol sydd yng Nghefn Caer ar hyn o bryd, maenT gyda'r Gwleddoedd Canoloesol gorau yng Nghymru. Nid yn unig y mae'r bwyd cyfangwbl Gymreig cartref yn tynnu dŵr o'ch dannedd, mae yr adloniant traddodiadol yn uchel a proffesiynol, gan sicrhau nosweithiau hyfryd a difyrrus yn bwyta yn yr union fan ag y byddai'r tywysog Owain Glyndŵr a'i ddilynwyr wedi gwledda.

Mr. Elfyn RowlandsCynhaliwyd gwledd hynod o lwyddiannus arall yng Nghefn Caer ar Ddydd y Coroni - 21 Mehefin eleni. Gwnaed ymdrech arbennig gan y mwyafrif o'r gwesteion i wisgo'n ganoloesol i fwynhau pryd chwe cwrs o'r cynnyrch Cymreig gorau a fyddai wedi bod yn sicr o ddenu dŵr o ddannedd unrhyw dywysog. Yn ogystal, roedd yr adloniant a'r cyflwyniadau hanesyddol o'r safon uchaf a'r awyrgylch yn hwyliog. Yn ôl Elfyn Rowlands, dyma'r wledd orau un o'r cyfan sydd wedi eu cynnal hyd yma. Yn sicr, cafwyd noson i'w chofio.