Hanes Canoloesol

gan dynnu: milwr ar gefn ceffylYn ystod y cyfnod rhwng 1400 a 1416, roedd y tywysog Owain Glyndŵr yn ymladd rhyfel yn erbyn Lloegr i adennill annibynniaeth i Gymru. Roedd y rhan fwyaf o Gymru dan ei reolraeth erbyn 1404, a defnyddiodd Tywysog Owain Cefn Caer fel canolfan tra'n sefydlu ei Senedd Gymreig ym Machynlleth, a thra roedd ei swyddogion yn trefnu ei seremoni coroni a'r dathliadau cysylltiol yn y dref.

llun: milwr ar gefn ceffylDywedir hefyd ei fod ef a'I ymgynghorwyr wedi ysgrifennu llythyr enwog Pennal tra roeddent yn aros yng Nghefn Caer. Mae'r ddogfen bwysig hon, a geisiodd gymorth milwrol Brenin Sairl VI o Ffrainc, yn rhoi syniad clir i ni heddiw o sut roedd y tywysog Owain Glyndŵr a'r ymgynghorwyr yn cynllunio ar gyfer dyfodol cenedl Cymru a'i phobl. Danfonwyd llythyr Pennal gan genhadon y tywysog Owain, Hugh Eddouyer a Maurice Kerry, i Baris yn 1406.