Ymweld â ni

Mae Cefn Caer ar agor i ymwelwyr drwy'r flwyddyn, ond dim ond drwy apwyntiad.

Gellir gwneud apwyntiadau dros y ffôn ar 01654 791230.

Y pris yw £5 y pen. Plant am ddim. Consesiynau ar gyfer grwpiau a phobl hŷn (mynediad i gadeiriau olwyn).

Am y pris hwnnw, fe gewch chi eich tywys ar daith bersonol ddiddorol o amgylch y tŷ gan y perchennog, Mr. Elfyn Rowlands.

Cyrraedd yno mewn car

Cymerwch yr A493 o Fachynlleth i Dywyn, Unwaith y cyrhaeddwch Bennal, cymerwch y ffordd gyntaf ar y chwith. (Os byddwch chi'n mynd dros y bont, mi fyddwch wedi mynd yn rhy bell.)

Cludiant Cyhoeddus

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Machynlleth.

Mae'r bysiau 28 a X29 o Fachynlleth yn mynd drwy Bennal.

Map

Gweld Map Mawr

Manylion cyswllt

Elfyn Rowlands
Cefn Caer
Pennal, Machynlleth
Powys
SY20 9JX

Ffôn: 01654 791230

Ebost: info@cefncaer.com